Aanwijzingsbesluit aanpassen contour van bestaande hondenspeelplaats en nieuwe hondenspeelplaats Zebraspoor Maarssenbroek

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Aanwijzingsbesluit APV > Aanwijzingsbesluit aanpassen contour van bestaande hondenspeelplaats en nieuwe hondenspeelplaats Zebraspoor Maarssenbroek

Aanwijzingsbesluit aanpassen contour van bestaande hondenspeelplaats en nieuwe hondenspeelplaats Zebraspoor Maarssenbroek

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aanwijzingsbesluit APV
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssenbroek 3605

Vanaf 22 februari tot en met 4 april 2017 ter inzage.

Op 14 februari 2017 heeft het college het aanwijzingsbesluit genomen om de contour van de hondenspeelplaats Zebraspoor Maarssenbroek aan te passen vanwege de uitbreiding van de speelplek bij huisnummers 480-517 Zebraspoor en een nieuwe hondenspeelplaats aan te wijzen bij huisnummers 78-126 Zebraspoor.

Met de aanwijzing van de nieuwe hondenspeelplaats bij huisnummers 78-126 Zebraspoor wordt het kleiner worden van de bestaande hondenspeelplaats bij huisnummers 480-517 Zebraspoor gecompenseerd.

U kunt het aanwijzingsbesluit vanaf 22 februari 2017 zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Digitaal kunt u het aanwijzingsbesluit raadplegen op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen vanaf 22 februari 2017 gedurende 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen o.v.v. Z/16/104420. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van dit besluit onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

RSS