Aanwijzing toezichthouders Wet Basis Registratie Personen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Aanwijzing toezichthouders > Aanwijzing toezichthouders Wet Basis Registratie Personen

Aanwijzing toezichthouders Wet Basis Registratie Personen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aanwijzing toezichthouders
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht  maken bekend dat zij hebben besloten de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen:

  • Mevrouw G.J. Heemskerk
  • De heer I. Yumusak
  • De heer J. Kosterman
  • De heer R.C. van der Ven

De toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP

In werking

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en ligt gedurende 2s weken na deze bekendmaking voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor. Kijk voor adresgegevens en openingstijden onder Contact en openingstijden. Na deze periode is dit besluit bij het archief in te zien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.

RSS