Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Aanwijzing toezichthouders > Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte

Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aanwijzing toezichthouders

De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat zij onder mandaat heeft besloten de volgende persoon aan te wijzen als toezichthouder openbare ruimte belast met het toezicht op de bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening 2014, de Afvalstoffenverordening Stichtse Vecht 2012 en de diverse algemene maatregelen van bestuur,

Mevrouw G.J. Heemskerk.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en ligt gedurende zes weken na deze bekendmaking voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor. Adresgegevens en openingstijden vindt u in het colofon.

Na deze periode is dit besluit bij het archief in te zien.

Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.

RSS