Aanvullende beleidsregel spandoeken Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Aanvullende beleidsregel spandoeken Stichtse Vecht

Aanvullende beleidsregel spandoeken Stichtse Vecht

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 23-05-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college heeft op 23 mei 2017 besloten het beleidsregel aan te vullen met:

-Politieke boodschappen zijn buiten de tijdsperiode van vier weken voor de betreffende Europese, landelijke, provinciale, referenda en gemeentelijke verkiezing(en) niet toegestaan;

-Voor de aangewezen locaties komen, in volgorde van prioriteit, in aanmerking:

 1. politieke boodschappen ten tijde van de verkiezingen als bedoeld in art. 2, lid 1.

 2. fondswervende instellingen en andere overheidsaangelegenheden (3vO, Kinderen gaan weer naar school, enzovoorts). Het collecterooster van het Centraal  Bureau Fondsenwerving wordt als uitgangspunt gebruikt.

 3. etc.

RSS