Aanvullende beleidsregel Afwijkingenbeleid 2014 voor bestemmingsplan Vreeland Oost.

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Aanvullende beleidsregel Afwijkingenbeleid 2014 voor bestemmingsplan Vreeland Oost.

Aanvullende beleidsregel Afwijkingenbeleid 2014 voor bestemmingsplan Vreeland Oost.

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college heeft op 28 maart 2017 besloten het afwijkingenbeleid uit 2014 aan te vullen met een regeling voor het bestemmingsplan Vreeland Oost, met uitzondering van de rij woningen gelegen aan de zijde van de Kleizuwe.

Deze beleidsregel is op maat gemaakt  voor het projectgebied en wordt toegevoegd aan het Afwijkingenbeleid 2014. De beleidsregel heeft eerder vanaf vrijdag 16 december tot en met donderdag 26 januari 2017 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen.

Het gewijzigde afwijkingenbeleid 2014 is in te zien op http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/345975/345975_2.html

RSS