Aanvragen toestemming laden en lossen vuurwerk

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Aanvragen toestemming laden en lossen vuurwerk

Aanvragen toestemming laden en lossen vuurwerk

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 25-10-2017
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij, een toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

  • Vuurwerk Visie, Peelbaan 15, 5121 DB Rijen t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk naar de locatie: Vechtstreek Vuurwerk, Heycoplaan 37, 3621 WS Breukelen.
  • Wolff Vuurwerk B.V., Engelenburgstraat 31, 7391 AM te Twello t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk naar de locatie: Slagerij van Maarseveen, Joh. Vermeerstraat 23, 3601 EL Maarssen.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 26 oktober tot en met 6 december 2017. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij  gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:

  • het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, telefoon 088 - 022 50 43.

RSS