Aanvragen tijdelijke ligplaats woonark nabij Straatweg, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (ingetrokken) > Aanvragen tijdelijke ligplaats woonark nabij Straatweg, Maarssen

Aanvragen tijdelijke ligplaats woonark nabij Straatweg, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 24-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (van rechtswege verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssen 3601

Tijdelijke ligplaats woonark uit het Slijk tijdens de waterbodemsanering van het Slijk.

Dossiernummer: 170859

RSS