Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoetsing Vreelandseweg 4 Nigtevecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verlengde beslistermijn > Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoetsing Vreelandseweg 4 Nigtevecht

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoetsing Vreelandseweg 4 Nigtevecht

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 12-01-2017
Soort bekendmaking: Verlengde beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 1393PG4

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor beperkte milieutoetsing t.b.v. Nagel Demontage & Recycling.

Dossiernummer: 160754

RSS