Aanvraag klein evenement t.b.v. Koningsdag in Nieuwer Ter Aa

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Aanvraag klein evenement t.b.v. Koningsdag in Nieuwer Ter Aa

Aanvraag klein evenement t.b.v. Koningsdag in Nieuwer Ter Aa

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3626, Nieuwer ter Aa 3626

Aanvraag klein evenement waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen van Oranje Comitee Nieuwer Ter Aa, Activiteiten op Koningsdag 2017 voor het hele dorp, d.d. 27-04-2017, van 08:00 - 23:00 uur.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS