Aanpassing productieloods Bergseweg 6, Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Aanpassing productieloods Bergseweg 6, Vreeland

Aanpassing productieloods Bergseweg 6, Vreeland

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 02-06-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633AK6
Datum beschikking: 01-06-2017

Het aanpassen van een productieloods .

Dossiernummer: 170098.

RSS