Aanleg laatste deel grondwal rondom Greif Vreeland Bergseweg 6 Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (aangevraagd) > Aanleg laatste deel grondwal rondom Greif Vreeland Bergseweg 6 Vreeland

Aanleg laatste deel grondwal rondom Greif Vreeland Bergseweg 6 Vreeland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (aangevraagd)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633AK6

Het betreft de realisatie van de grondwal aan westzijde van het kavel.

Dossiernummer: 170042.

RSS