23 augustus: adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bezwarencommissie > 23 augustus: adviescommissie bezwaarschriften

23 augustus: adviescommissie bezwaarschriften

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 23 augustus 2017 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 3 januari 2017, inzake een afwijzing van verzoek om  handhaving en het afwijzen van een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit (lengtebeperking vrachtwagens),  Zandpad in Breukelen.

20:10 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 2 maart 2017, inzake een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de verdieping van een clubgebouw tot appartement, Voorstraat 28a in Kockengen .

20:55 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen twee besluiten van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 14 december 2016 en 9 juni 2017,  inzake Wob verzoeken.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen,  Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

RSS