Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

Bent u het als inwoner, ondernemer of organisatie niet eens met een beslissing van gemeente Stichtse Vecht dan kunt u hiertegen in de regel bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Zie Bewaar maken.

Tijdstip en locatie hoorzittingen

Hoorzittingen van de Sociale en Algemene kamer zijn om de week, op woensdagavond. De zittingen zijn in het gemeentekantoor Stichtse Vecht in Maarssen. De uitnodigingen voor de zitting worden 3 weken van tevoren verstuurd.

Organisatie Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften bestaat uit onafhankelijke leden en adviseert de gemeenteraad en het college en burgemeester over de behandeling van bezwaarschriften van inwoners. Het ambtelijk secretariaat is ondergebracht bij de gemeentelijke organisatie. De secretaris is door burgemeester en wethouders aangewezen. De secretaris is ook de contactpersoon. De commissie bestaat uit 3 kamers met elk een eigen werkgebied:

  • Algemene kamer: adviseert over bezwaarschriften op het gebied van de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Winkeltijdenwet en de Algemene plaatselijke verordening
  • Sociale kamer: onder andere belast met bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Wet werk en bijstand, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Leerplichtwet
  • Personeelskamer: behandelt bezwaarschriften van medewerkers van gemeente Stichtse Vecht

Elke kamer heeft een voorzitter en meerdere leden. Hiervan zijn er steeds 2 aanwezig tijdens een hoorzitting.